Waxte şilanu ama!

HÜSEYİN ŞİMŞEK

Vienna – Şilani, nu waxt reşenê. Payiza ortêne de gıran-gıran benê phıloz. Tenena ke bi herey ya ki waxt vêrdra; benê husk, nênê werdene. Nıka, tam waxtê arêdayena şilanuno. Sınce ra arêderê burê! Thurıkanê xu pırkerê, berê çê de bıgırenê, bısımerê! İyê ke sukanê gırs u gıpnaenu de nişenê ro, ez zanon ke, serru ra nato ebe hesreta şilani mendê. Qaytê qusıri mekerê i, hama guneka inu! Ma; iyê ke Vienna de nişenime ro, xejibê ma ke, ma şilanu ra zaf düri nêmendime.

Qe xu wir ra nekon; pirika mı şilanu ra zaf heskerdêne. Her serre payız ke amêne, ae şiyêne şilani dêne arê. Dêne arê sekerdêne? Dı çiy kerdêne: Şilanê ke dê arê, inu ra teney gırenêne, kerdêne serbet. Kerdêne ju kupık, ya ki ju dezıke, asxane de cao honık de nêne ro. Herroc ju masık kerdêne pırr sımıtêne. İyê ke nêgırenay, vera tiji de fiştêne ra kerdêne husk. Eke rınd bi husk, dêne arê kerdêne ju thurık dardêne we. Zımıstan ke ama, lape be lapê thurık ra vetêne, i ki gırenêne. Uncia jê serbeti sımıtêne.

Kam ke şilanu weno, ebe dendıka buro! Toxtori vanê ke, dendiki loqnıku rê zaf rınd yenê. Sıma şilanê phıloz ke day arê, gegane benê hurdi, soyınê beçıkanê sımara. Beçıkê xu hatam ke nêşuti; vıle, gos, pırnık u çımanê xu ra mekerê! Çıke zaf hurinê, benê sur u surela, erzenê teber. Ma pêru zoneme ke, xeyle çiy yenê werdene. Hama gereke her ju çi, toleri bu(ri)me! Kam ke toleri veno, her çi cırê beno helal u xoş. Eke toleri nêwerd; zere cêno, sarê xu decneno.

Xasxasiki, tuti, muri, dırıke, gozi, sayi… Ma emser ninu pêrınu ra rınd werd. Nıka waxtê şilanuno. Eke nêjdiye sıma de eştê, sıma ki xu vira mekerê! Wes burê, rınd bımanê!

huseyin.simsek@gmx.at 

NUSTE VIRENİ ...