Veli Kişioğlu: Kawonê xo de, çekuye ke biye vind, inu sero gurime!

ALİ DİKME

Ni amorê Raa Ma de meymane mı Veli Kişioğluyo. Vıren de meymanê ma nasbıkerime. Veli Kişioğlu, serra 1969 de Qısle de ama riê dina. U ke xona hire serrane xo de bi, çê ino welat ra barkerd, amay Astamol. Veli Kişioğlu, uca bi pil. Bıra Veli, ju hunerbendê koma teatroye “Are Kay”o.

Ali Dikme: Tı na zonê ma, maa xo ra ya ki piê xo ra musa?

Veli Kişioğlu: Piê mı, 1944 de amo Astamol. Sebeta kari. Usar ke ama, sono Astamol gurino; asma payiza pêenê de unca çerexino welat. Karkerdoğ biyo. Piê mı rınd Tırki qesey kerdene. Maa mı, na serrune peyen Tırki muse. Mı ki nu zon maa xo ra muso. Ma zerê çê de zonê xo, tevera Tırki qesey kerdene. Zede maa mı lewê ma de biye. Ma aê ra musayme. İne ke qalê dewê kerdene, ison qayil biyene ke xo re gos cıde ro. Pero verdi ra şi, nıka hardo şiya xo bıgoyno! Aqılê mı ke nu aqıl biyene, mı qese maa xo pero nuştene. Nıka mı rê malê hometê bi. Se kena, verd ra şi!
Ali Dikme: Tu, koma teatroye “Are Kay” de hunerbenda. Sıma, kawonê xo ebe Zazaki kaykene. Pelga Raa Ma, yena wendene. Wertê Zazawo de Zazaki wendiş çutıriyo?

Veli Kişioğlu: Na lıngê de wendis mısletê ma re tene çetın yeno. Ma peruno ki hata na roze qesey kerdene. Nara dıme pedim pedıma gereke bıwanime. Şerkerdene rehet yena, hama wendis tenena zoro.

Ali Dikme: Na pelge ke welat de vejiyo, çıxa wendoğê xo bene?

Veli Kişioğlu: Ma vame ke na zonê ma degurete niyo, kemiya xo esta; a kemiye, ebe zonê xo wendisena. Gereke bıwanime ke bıvenime. Kes mane mekero, mevazo beser nêken bıwani. Tırki çutır wanenime! Bımusime, bıwanime ke zon u kultırê raa xo vınd mekerime. Herkes ni kar de phoşt bıdero jubin

Ali Dikme: Tı, komela “Arê Kay” de ra, uza kaykena. Ma re tene, ni hunerê sıma ser qesey kena?

Veli Kişioğlu: Ma, zonê xo ser teatro ame meyda. Ma phonc tenime. Kawonê xo de jede, çekuye ke biye vind, inu sero gurime. İnu ame zon. Zonê ma de ke çı biyo vind, inu tepiya peyser biyarime. Na kaye mao peen (Amên) de, esq u sewda ame zon. İta ma nıka xona zoneme ke na zone ma de rındekiya henene esta ke kes inam nêkeno. Se ke vajiyo, terê kertê kemeri no hurendi ra. Heq zoneno ke, nu zon zonê laqe esq u sewda, laqe şuare, laqe kılamu, sanık u hekatuno. Kam ke na zon sero gurino, çiye ano telewe, vano “zonê pi u khalıkê mıno”, heq cıra rajibo. İ hawalê ke dorme pelga Raa Ma de biye are, peruno re sılamê ma vaze. Bımane weşiye de.

Ali Dikme: Bıra Veli, tı ki wes u war be. Heq, quwetê sıma ki do, sıma Arê Kay ave berê. Kaykerdoğunê Arê Kay re sılamanê ma vaze.

(03.02.2015, Raa Ma – Amor: 8)

NUSTE VIRENİ ...