Usar, ebe xasxasıku beno har!

HÜSEYİN ŞİMŞEK

Viyana –  Domanenya mı de -xona ke ez nêşiyene wendisxane- eke usar ama, ma çayıro, hegau, xozanu, kas u kuço de biyene quvıke. Çıra? Çıke ma hard ra xêle çi deneare werdene. Sosın, xasxasık, xole, kulıre, morsınge, kenger, zore, rıbeşe, tırsıke… Raveri ni veciyene. Ni peru yemısê wasıne. Sıncıko be daro, tenena peyco yemıs dene. Nu arê de “dırıke” wasa sıncıka ez bêguman mendo. Cokira mı cor nênusne.

Wore ke gıran gıran wıloşiye, raşto u kaso ra onciye, teyna gılê koo de belek belek mende, u çağ raveri “sosın” veciyene. Ma nino ra “gulsosın” ki vatene. Dewa ke ma weşiya xo ramıtene (Yabanciye), çayıronê a dewe de sosın nêveciyene. Ez çıwaxt ke dewa khlık u bawıkanê xo Pelegoze de şiyo wendisxane, mı “sosın”e uca diye, naskerde, werde. Pelegoze de sosıne xurti hetê çayıronê ko u jiyareta Qereqaya de veciyene. Qereqaya, pe wendisxani de hama tene dürr ra mendene. Pesê Qereqaya zaferi kaç u kuç bi. Hega u çayıri senıkbi. Ez qê xo vira nêkon: Ma gegane wendisxane ra remene şiyene Qereqaya, hem vora morekıne hem ki sosıni werdene.

Dewa ma Yabanciye, qırtıkê Koê Maden be Koê Kulliciye de mendene. Hetê qırtıko ke pê/corê dewe de maneno, zaferi ebe çayırone dergo gıpnaye bi. Wertê ni qırtık ra ju dere şiyene: Çımê ni deri Çayırê Viyale de bi. Çayırê Viyale, u het de çayıro peen bi. Qırtık, dewe de qediyene. Dewe ra dıma ju raşte biyene ra. Dewera ke veciya u raşte hatam çhem lınge be lınge biyene hira. Nu raşte, ebe hegau gıpnaye bi. Her ju usar, hegaye ke ni raşte dere ino ra teneni xozan verdene. Nêramıtene! İ xozan usar ke ama biyene har. Biyene anbarê xasxasıko, kulıro, morsıngo. İ yemıse bin (xole, kengere, zore, rıbeşe, tırsıke) ma hetê Koê Maden de dene are.

Ma, ma çıke ya ki kotye xasxasıko, çutır verdene? Hire deme xasxasıke este: Demê gıli, çiçeğe u yemıs. Ma, xasxasıke ni her ju dem de ki werdene. Sıtê xasxasıke zaf zelekıno. Hemik eke gına dest u kınco ra zaf heri vecino ya ki sono. Dest u lewe ma biyene sıng u şia. Ju ki kayê ma bi xasxasıko ser. İ gıle ke xona ranêbiye, i cıra kerdene guretene deste xo, hawalê xo ra pers kerdene: Zerê ni gıl de kamci reng esto? Çiçega xasxasıke ke xona ranêbiya zere gıl de zaferi sura. Hama gegane ki rengo sıpi, zerd, pembe dera. Ma zaferi “sur” vatene. Gegane ju rengo bin veciyene.

………………………………………………………………….
29e Gulane 2016, huseyin.simsek@gmx.at

 

 

NUSTE VIRENİ ...