Thığtığanê mı

 

Waxtê de, jü lüye bena, jü ki hes beno. Ni jübini de wa u bıraêni cênê. Rozê, lüye sona, caê ra vorekê do çhılmın cêna, ana ke weyi kero, u cı ra vana ‘‘Thığtığanê mı’’.

Lüye sona, thığtığanê xo rê vas çinena, ana, zaf rınd qaytê cı kena. Oncia rozê urzena ra, yena leyê thığtığanê xo, vana ‘‘Thığtığanê’m, ez son koê Mırcani, uza ra to rê vas çinen, an. Ez ke amune peyê çêveri, mı ke va ‘‘Thığtığanê’m, thığtığanê’m, mı peyê koê Mırcani ra to rê vas çinıto, ardo, mı rê çêver rake’’, hona tı çêveri rake, nêbo ke tı zövina keşi rê çêver rakerê!. O sıre hes wedarde beno, nainu gos dano, se ke lüye şiye, o sono peyê çêveri, vano ‘‘Thığtığanê’m, thığtığanê’m, mı peyê koê Mırcani ra to rê vas çinıto, ardo, mı rê çêver rake’’. Vorek çêveri keno ra ke hes hao verva cı vıneteo. Hes voreki ra vano ‘‘Bê, eke tı şikiya mı sera çıng dê, tı mı bore; eke ez şikiyu to sera çıng di, ez to bori’’. Vorek vano ‘‘Çêvêsae, ez voreko emserên, tı heso pêrarên, ez koti ra to sera çıng di, to bori? Eke mı wena, bore; ça mane cêrena?’’

Lüye koê Mırcani ra vas çinena, cêna, yena, çêver de vana  ‘‘Thığtığanê’m, thığtığanê’m, mı peyê koê Mırcani ra to rê vas çinıto, ardo, mı rê çêveri rake’’. Çêver beno ra ke heso zerre de.  Hes vano ‘‘Waê, wiyy, mı vorekê to werd’’. Lüye ki vana ‘‘Heq to rê helal kero, bıra bıra, ez na dere u derxoru ra serva to fetelin, tı ki vana, mı vorekê to werd’’. Hes vano ‘‘Mı to rê tenê xase ve sımık ra haê kerdi çêrang vera’’. Lüye vana ‘‘inu ki bore, helal bo to rê’’. Dıma vana: ‘‘Lalao, ala vınde, mı dıma veng amêne, o senê veng bi?’’. Mexsus gos nana ro ser, vana ‘‘O çıko, sıma kamê, se vanê?.. Teuww, heşi ita se kenê ke sıma ita hesu cêrenê? Heşi gemu derê, kou derê, lonu derê, heşi ita se kenê?’’. Hes vano ‘‘Waê, o çıvao, tı kami de qesey kena?’’. Lüye vana ‘‘Çıko, çık niyo, kou dest-pay guretê, malê pasay gerr gureto; vato, cı rê çı rındo, çı rınd niyo; vato, vozdê çımunê heşi rındo’’. Hes vano ‘‘Waê, ma ez nıka se bıkeri?’’

Lüye vana ‘‘Ma se kena’’, sona, xaşiye ana, sanê çivori ana, nana ro. Hes pers keno, vano ‘‘Waê, inu se kena?’’. Lüye vana ‘‘Tı bê, zerrê na xaşiye kuye’’. Hes vano ‘‘Eke i amey, eke inu pers kerd, va ke zerrê na xaşiye de çı esto?, tı çı cüav dana inu?’’. Lüye vana ‘’Teuw, hêfê to!, lek-pekê mıno teyro’’. Hes vano ‘‘Waê, ma tı i sanê çivori se kena?’’. Lüye vana ‘‘Ma se bıkerine, nıka i kutıkeweri na kou ra fetelinê, ne çarıxi pa mendê, ne ki sımêndi pa mendê, ez inu rê an, sane voren, cı rê sımêndi vırazen’’. Hes vano ‘‘Tı a owa germe se kena?’’. Lüye vana ‘‘Ma nıka i kutıkeweri yenê, vêsanê, inu rê xasıle pozen. Tı bê, zerrê na xaşiye kuye, hona ke i nêamey’’.

Hes kuno xaşiye, lüye feki gıre dana, owa germe verdana ra heşi ser, sanê çivori cêna, wetelina ve heşi. Hes vano ‘‘Wuiyy, qorê mı şi’’. Lüye vana ‘‘Qorê thığtığanê mıno’’. Hes vano ‘‘Wuiyy, hermê mı şi’’. Lüye vana ‘‘Hermê thığtığanê mıno’’

Eve a tore heşi kisena. Lüye goştê heşi kena husk, kena xaşiye, nana ro xo doşi, cêna, kuna ra rae ke şêro bazar. Rae ra raştê khalê yena. Khal vano ‘‘Lüya canbazê, se kena tı?’’. Lüye vana ‘‘Mı senê canbajine kerda ke tı mı ra hên vana? Ala vaze, o çıko, phoştia to rao?’’. Khal vano ‘‘Sola ma çina, qeydiya, na tüyu ben, sole de vurnen’’. Lüye vana ‘‘Ma eke sole lozıma, nawa sole leyê mı dera, ez sole dan to’’. Khal vano ‘‘Beno, bia, bıvurnime’’ u vano ‘‘Ala fekê çüali rake, ez niadi’’. Lüye vana ‘‘Nıka fekê çüali kena ra, se kena, sola, to sole nêdiya?’’

Lüye tüyu cêna, çüali dana kokımi, kokım cêno, sono çê xo, Veyvunê xo ra vano ‘‘Mı sole arde’’. Veyvi sonê, çüali kenê ra ke sole bıcêrê. Zırçenê, vanê ‘‘Gosevit, saqeçewt, dıdonçığ’’. Kokım vozeno, sono, veyvunê xo ra pers keno ‘‘Sıma ça zırçenê?’’, dıma nia dano ke goştê heşi lüye do cı. Kokım vano ‘‘Lüya canbazê, rozê tı kuna ra mı dest, ez nae to ra pers ken!’’

………………………..

Na sanıke ita nêqeydina. Sıma ra gore na sanıke gereke çıturi dewam bıkero, çıturi bıqeydiyo? Sıma dewamê sanıke, çıturi ke wazenêi heni bınusnê…

 

…………………………………………………………….
Qeseykerdoğe (Anlatıcı): Gulizare Uçan
Arêkerdoğ (Derleyen): Weli Kişioğlu
Redaktor: Yenok Solmaz

NUSTE VIRENİ ...