“Roca Zonu”, Zazaki-Kırmancki ama zonver!

Hallac – “Koma Hard u Kulturê Dêsımune Vienna”, 21. Gucige de ju karo xas ard raşte: Ju panel, ju vengdayişe şiiru, ju ki konser! Kome, namê ni karê xu, “Roca Zonu de halê zonê ma” nabipıra. İ Kırmancê ke Vienna de nişenê ro, a rocê, sebeta zonê xu kuytbi yerğatê de hewl. Nu camat (na kombiyenê), caê DİDF de ame meyda. Akademikeri, nuştoği, hunerbendi, organizator u moderatorê radou be televizonu bi meyman. UNESCO, xonde şeş serre raver, sebata zone Zazaki-Kırmancki, nia vatbi: “Zonê Zazaki ki bıne tengiya merdenê de ro.”

Kombiyena “Roca Zonu” sa kerdene de qesu vıren, sermiyanune Koma Dêsımune Vienna ra Kıymet Aslani ard zon ver. Ora dıma Meral Kılıç, ebe kılamunê Zazaki-Kırmancki ju konser da. Karu dien panel bi. Raver, nuştoğ Hüseyin Şimşek, cüabê perskerdişê “Zonê Zazaki-Kırmancki çıxa naskeme?” seru qese kerd. İ dıma, organizatorê So-Be Tv u moderatorê Radio Dêsim Eren Kılıç, cüabê perskerdişê “İye ke ni zoni qesekene, zonê xu ra çıxa wayir vecinê?” ser malumat da. Moderatoranê Radio Dêsim ra Hıdır Karataş, qalê na mesela kerd: “Austria de ebe Zazaki-Kırmancki media de kamci kari, çutır yene meyda?”

“Roca Zonu” sa kerdene, ebe vengdayişê şiiru qedie. Vırende, ebe vatena Kırmancunê Vienna vacime Ap Ali, yane Ali Dikme, veng da şiirune xu. İ şiirê ke destê xu ra vecie, (helbet ki ebe zonê Zazaki-Kırmancki) inu ra wendi. Sebeta na kombiyena “Roca Zonu” sa kerdene, xonde 70 isoni amaybi telewe.

NUSTE VIRENİ ...