Pir u talıv

SÜLEYMAN ÖZDEK

Eke beno payizi, piri sone dewanê talıvo. Payiz, waxtê cem u cematono. Cüno danewe; bara feqir u fıqaro bırnene ra, bara meymano be pir u koçeko ki ju het de nanero.

Nu hal u dem ser, ju rozê payiz de ju pir sono dewanê talovo. Sono çê ju talıv de beno meyman. Talıv, sonde  xızmete u azeta pir keno.

Talıv:

– Piro qayte qusiri mêke. Tı zana, çe gome de ro. Ez ita teynaro. Kemiya ma qebulke. Gulvang u duwa xo mara kem mêke! Gulvangê xo bıjeri ke, armuğê hegayi beno ja, payizi ramon.

Talıv yeno verva pir, pau ra vındeno; beno çewt, destanê xo ano pêser, lınganê xo ano têlewe, bêçıka lınga xuya raştê nano çepê ser.

Pir gulvang dano:

– Heq keder u qusır mêdo. Oğırsızo raa sıma de mêveco. Loqmewo ke danê, heçê mêşero. Sıma re rısko de xêr bıvarno. Xızır, hawarê sıma de tim hazır u nazır vo…

Talıv:

– Hala, hala, halaaaa…

Beno sond, talıv caê piri keno ra. Waxtê rakewtene de pir ra nia vano:

– Piro, tı zana ke ez sodır zaf rew sonane kar. Pesewa sodır de son. Hama şiyena xo ra raver, ara to kon hazır. Ara xo bure, pize xo mırdke. Çıralığe to, çardağe de nonro. Xore çı, çıxa u çutır bena, tı zana.

Pir, talıv rê unca duwa keno. Hurmeni ki kuyne ra. Sodır, pir urzeno ra, vırende ara xo weno. Ora dıma, beno uşıra xo ro sono çardağe. Sono ke hire çuali haye uzarê. Fekê ju kenora, tey sole esta. İ bin keno ra, nu pıre gılğılyo (lazut). Çualê hirein de qatbeno, genımo.

Pir raveri, beno çualê genım ro, qe hard ra nêlekino. Dest erzeno çualê sole, i ki nêşikino berz kero. Çualê lazuto ki xonde i bino gıran vecino. Dest reyna erzeno genım, erzeno sole, erzeno lazuti. Qe ju nêşikino berzo phoşta xo bero. Sas beno maneno.

Pir, a rocê qe thawa nêceno. Beno çüa xo ro, saneno ra raa dewa xo. Ju het ra ki nino vano xo be xo:

– Taliv, ma ez se bıkeri, nıka duman mı mêcero! To mı sas kerdane. Wayirê mı ki to sas bıkero! To ez nia alangê de verdo!

 

s.ozdek@gmx.at

NUSTE VIRENİ ...