A roca vırenê hona mı virde ra!

ALİ DİKME

Ma roca rocene seveta dı-hire serri ameyme ni welati. Ha ewro, ha meşte ma peyser cerene ra! Ma phoncas serrê kerde pırr, hona itarime.

Roca vırene: Ma Südbanhof de trene ra ameyme war. Mılet ebe ju zon qesey keno, hama ma i zon nêzoneme. Rama Heqi vorê sıma ro, kemer u khuç vora ma ro! Çımê ma bi kori, gosê ma bi kheri, zonê perra gula ma bime lal. Ma va, “no çık bi ma be xo xore kerd, ma ni welat de zof ğeriviye onceme”.

Uza ra derezune ma, ma guretime berdime Waldgasse. Nu zuzak, Wien-Favoriten dero. Çever de kewtime zere. Ju oda de çor cayi este. O bon pêro pırro. İye ke uca bi pêro Tırkiya ra amaybi. Namê wayire a bina Hans bi. Erzingan ra ju cenike (Şehriban) de zewejiyay bi.
Memisxane tever de bi. Mma ağwe ki tever ra ardene zere. Bon de caê ağwe xo ro kerdene çine bi. Ma, roza bazare şiyene Südbanhof de ağwe kerdene xo ro.

Ameyme ginayme cao henen ro ke, çhoka zoniyanê ma şikiyay bi. Zon nêzoneme, rao revalu nêzoneme, niseme tramvay some kar, peyser nêşikime berime çe. Beme vind. Ma hatam ke reşiyene çê, sewe biyene lete. Sewe lete de niyadana polis kewte zere, vane “pasportune xo veze”. Wertê ma de derezaye mı Qemeri tene Almanki zonene. Ey marê zondaren kerdene.

Ma xo be xo gegane nia vatene: “Ma vesaniye ra nêmerdime, ma çıra ameyme ita?” Peydona feqiren u beçarena welati ke amene çimune ma ver, ma unca vatene, ‘mawo ke na derdê itay bonci me’…”

Hesiriya jediye ma zon de wontene. To ke na zon nêzona caê ra xo tever nêkena. Mı herey kar di. İ bin pêro şiyene kar, ez çê de mendene. Zerey kerdene pak, şiyene derezune xo re çimi guretene, samiya inu photene. Namê noni, mı nusnaybi deste xo. İ çiye bin, nusnene kağıte. Şiyene ca be ca feteliyene, hata o çimi vinit u guretene ke roê mı vejiyene! Ca be ca ki mı çimi ğelet guretene.

Hona ke mı vir de ro sıma rê ni ki bınusni: Hona roza dıina amune Viyana. Uzağê gaji, m salıx dane havalo. Vane, “nia bıçarne, kirvıte pane, a kuna ra cı. Nia bıçarne sona we”. Bi sodır. Mı qusxane naro uzağ ser. Wazon ke werde xuye soni bıpoci. Havalo ke mı ra çutır vat, hêni kon: Qulpê uzağe çarnon, kirvıte nan pıra. Hama uzağe era cı nêkuna! Mı se kerd nêbi. Mı ju qutiye kirvıte vesne xelesne. Uzağe era cı nêkote. Bi peroz. Qate binen de ju Tırk nisene ro. Yozgat ra bi. Mı şiyo venga dey da. Ame va ke “no çiye de zor niyo, niya bıçarne kunera cı”. Uzağe kote ra cı. Mı va, “ala meso”. Mı uzağe sayne, qulp çarna, kirvıte nepıra ke bıveso. Onca nêvese! Mordemek va ke, “nia beçıka xo çip ero cıne, tene sona zere, o oxt gaz yeno”.

Ebe na tore a uzağe era cıfiştene kewtune ra ser. Mı a roze werde soni (samiya soni) pote resne.
ali.dikme@chello.at

NUSTE VIRENİ ...