Heqebera zonê xo amaene!

MESUD NÊVERDANO

Hezirana vırenê de Vienna de ju kursê Zazaki/Kırmanckiu bin ama meyda. Nu kurso newe ya ki peen, Komala ASAV (Alevitische Studentinnen und Akademikerinen in Wien) ardbi raştê. Vırende ma xonde des isoni bime ni kursi de.

Peyco gınayme phonc-şeş teno. Hama ma zoneme ke xêle isonê ma vazene ke zonê xo bımusere! Ye zafino ya waxtê xo çino ya ki raşt nino. Ma vat ke, ma ki dorme ju pelgê de beme telewe. Hem ma, iye ke yene ni kursi i, hem ki iye ke nêşikine bere kursi i, na pelgê de pia ju ca de bınusnerê.

Ma xêle namo ser de vındetme: Reyna, Weng, Raa Ma, Roc, Zoneme, Pia, Dem, Wênge Ma, Zonê Ma, Pelge, Kamime… Peyniye de ma pelga xo re ju namê ard bınê qerar: Raa Ma!

Ma vazeme ke “Raa Ma“ asme de ju raye vecime. Nia cıre heqeberê yeme ya ki nême, nıka ra nê ma zoneme, nê juyo bin şikino bızono! Çıxa isonê ma ke dest kene cı, karê ma xonde raşt sono. Ma xonde zoneme, xonde vame! Vıre vıre kerdenê ra tawa nêvecino. Nu sebeb ra ma ki nêvazeme ni qeso vıren zede derg kime.

Bımane wes u waren de!

NUSTE VIRENİ ...