Çüyê, pırode!

Jü Pasa beno, jü ki feqır beno, no feqır bêçare maneno, rozê xo rê hêga de korek rameno, feqet mirçıki musê hêgaê mordemeki, her roze ke bi, hêgaê mordemeki ra nêvejinê. Niya keno ke nêbeno, mordemek heme roze hêgay ver de vındeno, jü mirçıke pê cêno, ano zerre, mirçıke yena ra zon.

Mirçıke: ‘’Bıra, bıra, se beno mı raverde, çê mı bınê fılan kemeri dero, tı bıraê mına, ezı ki xo rê waa to’’

Mordemek: ‘’Tı mirçıka, nıka wa u bırayina ma çıka, çı faydê to mı rê beno?’’

Mirçık: ‘’Teqez ke rozê faydê mı to rê beno. Eke to na korek vet, çapê cı ke, mı rê bıce, bê çê mı’’

Mordemek fikırino, fikırino, eke korek vet, çapê korek keno cı, cêno, sono çê mirçıke. Çê mirçıke kemero husk u kolo, bınê kemerio, fikırino, vano: ‘’Na çıka, wayina nae çıka? Ez wayirê honde domanu..’’ Reyê ki vano ke: ‘‘Mı çapê korek ard, cı rê zembil ben, mı rê çı mend ke. Bi son, ez ita çı wen ke, kemero husk u kolo, jü mirçıka, jü ki kemero, zövina qe thoa çino’’

Beno son, mirçıke sona, jü meskıze vezena, ana, hard de kena ra, vana: ‘’Sıfre, sıfre, bê war, pır be!’’, heme çi ra yeno war, mordemek weno, o ra dıme mirçıke meskızê xo dana arê, qat kena, bena, nana ro.

Mirçıke sodır urzena ra, oncia meskızê xo ana, vana: ‘’Sıfre, sıfre, bê war, pır be!’’, werd yeno war, mordemek yeno, weno, mirçıke meskızey dana arê, dana bıraê xo, vana: ‘’Bıra, na meskıze endi yê tuyo, bıce, so!’’

Mordemek meskıze(y) cêno, sono çê, cêniya xo çêver de yena verêniye, vana: ‘’Tı şiya çê waa xo, to çı ard?’’

Mordemek: ‘’Mı meskıze ard.’’

Cêniye: ‘’Weyy, şiyo çê mirçıke, çı ardo, cêniya …xo  thoa nêdiyo, postık do cı, meskıze do cı!’’

Eke bi son, domani ke têde amey pêser, meskızey cı rê keno ra, wenê. Heme sondane heni wenê. Yê domanê mordemeki, sur-khurrê xo vêseno, zaf benê rındeki. Pasay ke domanê mordemeki diy, vano: ‘’Domanê mı ça niarê, domanê ney ça niarê, sur-khurrê xo vêsenê? Ala ney taqıv keri, ero cı bıpiyi’’

Cêniya mordemeki nisena pa, mêrdê xo ra ilam ke vana: ‘’Pasay sılaiye ke, bêro çê ma.’’

Mordemek: ‘’Cênık, cênık, to ke nıka Pasay sılaiye kerd, o na meskızey ma ra cêno, meke!’’

Hama mordemek bêçare maneno, Pasay sılaiye keno. Pasa vano: ‘’Hala hala, ninu de çı esto, ni feqıri çı wenê ke mı ki sılaiye kenê?’’

Feqet merax keno, sono çê nainu, beno meyman. Sıfre anê, meskızey finê ra, vanê: ‘’Sıfre, sıfre, bê war, pır be!’’ Desınde heme çi ra yeno war, nae ser Pasa sas kuno cı, dıma nonê xo wenê, eke sıfre da arê, dard we, Pasa meskızey cêno, vano: ‘’No laaqê çê sıma niyo, laaqê çê mıno!’’

Dıma cêno, sono, mordemek cênıke ra heredino, vano: ‘’Mı to ra va ke, veng’a Pasay medime, niyade, Pasay meskıze guret, berd.’’ Mordemek oncia çapê koreki cêno, sono çê waa xo mirçıke, mirçıke na rae here dana cı, vana: ‘’Bıce, so, hama mevaze çoş, vaze ço, eke to berde çê, hona vaze çoş’’

Mordemeki here ço keno, fino ra xo ver, beno, eke kut nêmê rae, vano: ‘’Wae mirçıke va ke, tı mevaze çoş, ala ez ke vaji çoş, se beno.’’

Here ra vano: „Çoş”, here zern kena, mordemek zernu dano arê, hera xo ki cêno, sono çê xo. Cêniya xo vejina tever, vana: ‘’Teuww, na rae ki waa to here dê to?’’

Mordemek qe cêniya xo de qal nêkeno ke here zern kena. Zernu beno, dano we, nêmusneno ra cêniya xo. Rozê, cêniya xo sona axure, bınê here rüna de, here ra vana çoş, here zernu kena, cênıke vana: ‘’Weey, here zern kena, coka ney arda’’

Ni zernu kenê top, benê dewleti. Pasa oncia şife de maneno, vano: ‘’Ni çıturi biy dewleti?’’

Cênıke na rae ki nisena yaxê mêrdê xo ra, vana: ‘’Here bar ke, genım-punağın bere arêye, rariye.’’

Mordemek: ‘’Cênık, cênık, ma ke nıka here berde, ma ke rae ra va çoş, here rae ra zernu kena, mılet vêneno, here destê ma ra cênê, benê.’’

Cênıke bena bare, darina ro cı, vana: ‘’İlam ke bere.’’

Mordemek ki bêçare maneno, here bar keno, sono arêye. Arêye de arwançiy ke here ra vat: ‘Çoş’, here zernu kena. Hera arwançiy u hera mordemeki ki şiyê ro jübini, arwançi ki heru vurneno, hera xo beno, hurêndia hera mordemeki ra gıre dano, xevera mordemeki ki çina. Mordemek ardunê xo bar keno, sono çê. Eke sono çê, supe kuno zerrê ey, vano: ‘’Nêbo ke arwançi heru bıvurno’’. Here ra vano: ‘Çoş’, here zernu nêkena. Gıneno pıro ke arwançiy heri vurnê. Here şiye, zerni ki şiy. Mordemek se bıkero, se mekero, oncia çapê korekê xo keno cı, cêno, sono çê waa xo mirçıke.

Mirçıke: ‘’Oncia tı ama? Mı to ra nêva ke, here era keşi memusne, mevaze çoş, zernu keşi mede?’’

Mordemek: ‘’Waê, waê, cêniyê ra mı esta, thokê vılê mına, se bıkerine’’

Mirçıke na rae ki jü uşire dana bıraê xo.

Mirçıke: ‘‘Bıra, to ke berde çê, vaze ‘çüyê, pırode!’, nêbo ke tı rae ra vazê ‘pırode!’, yamu yamu tı rae ra mevazê ‘pırode!’ ’’

Mordemek kuno ra rae, sono, eke kuno nêmê rae, qesê waa xo yeno ra vir.

Mordemek: ‘’Ae ça va ke, mevaze ‘çüyê, pırode!’, ala reyê vajine, se beno.. çüyê, pırode!’’

Se ke hên vano, uşire wetelina mordemeki, ey rınd kuna, kena buaxo khırr-khewe, mordemek en peyniye de vano: ‘’Çüyê, vınde!, çüyê, vınde!’’, uşire vındena. Mormek sono çê. Cêniya xo vana: ‘’Teuww, na rae ki çê waa xo ra ma rê uşire arda.’’

Mordemek vano: ‘’Çüyê, pırode!’’

Uşire wetelina cênıke, cênıke kuna, kuna.

Mordemek: ‘’Cênık, tı reyna qarisê karê mı bena?’’

Cêniye: ‘’Xızır bo ke, Duzgın bo ke, ez reyna qarisê karê to nêben!’’

Mordemek vano: ‘’Çüyê, vınde!’’

Mordemek çüya xo keno peyê phoştia xo ra, nafa ki sono çê Pasay.

Mordemek: ‘’Pasa, meskızê mı, mı de!’’

Pasa: ‘’Loqmê bıerzê ni kutıki, ney ita ra def kerê, no kamo ke amo, mı ra meskızey wazeno’’

Mordemeki ki vano: ‘’Çüyê, pırode!’’, uşire wetelina Pasay, rındkek kuna, sure verdena ra Pasay ser, cam-mamunê Pasay sıknena, kena wele.

Pasa: ‘’Tekê meskıze nê, bela Heqi ki yê to bo, tı na uşire bıvındarne!’’

Mezbur maneno, meskızey ano, peyser dano mordemeki. Mordemek meskızê xo cêno, sono.
Mordemek uşira xo keno phoştia xo ra, raa arêyi nano ra xo fek, sono lewê arwançiy.

Mordemek: ‘’Heqi kena, Xızıri kena, bê, hera mı, mı de!’’

Arwançi cı ra xeveri dano.

Arwançi: ‘’Tı kama, ama, mı ra here wazena?’’

Mordemek: ‘’Çüyê, pırode!’’

Bê ke arwançiy çı werdo! Uşire wetelina arwançiy, arwançiy rındkek kuna, kena nerm, postu de aspızu kisena.

Arwançi: ‘’Tekê here nê, qedaê Heqi ki yê to bo, na uşire bıvındarne!’’

Mordemek hera xo cêno, sono çê xo. Sanıke şiya xo rê, ma mendime xo rê.

 

………………………………………………………………………

Qeseykerdoğe (Anlatıcı): Çiçege Arıcı
Arêkerdoğ (Derleyen): Weli Kişioğlu
Redaktor: Yenok Solmaz
Hêgao Derg, Pılemoriye 2016

NUSTE VIRENİ ...