Ax lemıne way

  Ma qırr kerdime wa u bırayi Cendegê ma kerdi têvırare ardi ju ca Per u pia lewê vaê de vındarnayi Ma sero şuaro vane Mordem u derezayi De way bıra wayi ax lemıne way   Kemero şia de cendermi veciyay Hıngırvande şin u şivano pero bervayi Ardi verva ma tıfongi nijnayi Çel u çike ma veng fişt bervayi De...