Category: MA RA

Raa Ma xêr ame!

Ali DİKME Raa Ma, hona domona. Era lıngo nêkota. Cıre wayir lozımo, boşt cıdaenê, weyiye kerdenê lozıma. Gıran gıran kuynara lıngo. Domano soykeka. Dest berzere cı ke bero ra xo. No, karê ju-dı isonu niyo. Eke ni zon re wayiren kene, vane tene ave şero, ebe heni dür vınetene nêbeno. Raa Ma, teyna yema mebo, ye qom u qedim bo....

Heqebera zonê xo amaene!

MESUD NÊVERDANO Hezirana vırenê de Vienna de ju kursê Zazaki/Kırmanckiu bin ama meyda. Nu kurso newe ya ki peen, Komala ASAV (Alevitische Studentinnen und Akademikerinen in Wien) ardbi raştê. Vırende ma xonde des isoni bime ni kursi de. Peyco gınayme phonc-şeş teno. Hama ma zoneme ke xêle isonê ma vazene ke zonê xo bımusere! Ye zafino ya waxtê xo çino...