Ax lemıne way

 

Ma qırr kerdime wa u bırayi
Cendegê ma kerdi têvırare ardi ju ca
Per u pia lewê vaê de vındarnayi
Ma sero şuaro vane
Mordem u derezayi
De way bıra wayi ax lemıne way

 

Kemero şia de cendermi veciyay
Hıngırvande şin u şivano pero bervayi
Ardi verva ma tıfongi nijnayi
Çel u çike ma veng fişt bervayi
De way bıra wayi ax lemıne way

 

Bênamey hae Qısla ra veciyayi
Kokanê Kırmancu vezene
Ma ra peyser manene cênıkê viyai
Qırr kerdi xelesnayi xanedan u ağayi
De way bıra wayi ax lemıne way

 

Dêsımıcu qır kerdi xelesnayi
Cısnê ma ra ewladê nêri nêverdayi
Sarê derezunê ma cıra kerdo
Ververê ma ro gırbiyayi
De way bıra wayi ax lemıne way

 

Zerê ma de nêmendi sermani
Ma ardime têlewe, dest u lıngê ma gıredayi
Fiştime ra têdıme
Hata Pılemoriye berdime peyayi
De way bıra wayi ax lemıne way

 

Ali Dikme