Apê Xıdır: Ma zonê ma kerd tometê sıma hao ane hometê!

Ali DİKME

Erzıngan – Mı, na amnon Erzıngan de Apê Xıdır de ser zonê ma ju mobet kerd. Persê mı be cuwabê Apê Xıdıri nia bi:

Tı çond serri de ra?

Hıdır Yıldız: Kami ez berdo Dêsim de qeyd kerdo, ez nêzon. Ez hen zonen ke mı newayi viyarna.

Sıma koti ra ame Erzıngan?

Hıdır Yıldız: Hetê Dêsim de dewa Khal Ferat esta. Nateniya Qızılkilise de manena. Ma uca ra ameyme ita. Bıngê ma Dêsimızo. Khal Ferat, bonê uzağ bi.

Ma sıma key amey, yeno to vir?

Hıdır Yıldız: O oxt mı vir nino. Dewranê xêle vırendo de ameyme.

Tı, zonê ma rındek qesey kena. Zono, pesê zere nêkena. Çutır, kami ra musa?

Hıdır Yıldız: Ma qıdaye to, no zonê pi u khalıkanê mao. Çutır ni zon kene xo vir ra. Esn u cısnê ma vatene, “zonê ma zonê Xızıri yo“.

Tı Tırki key mısa? Çıxa eskeriye kerde?

Hıdır Yıldız: Tırki, ez ke şiyo esker, mı uza musna. “Mekteve Ali“ de. Ez phonc serri esker de mendane.

Qır u pırre Dêsim yeno to vir?

Hıdır Yıldız: Weey, qeso ke tı vana! Ez xort biyone.

Sıma ki şi qerv?

Hıdır Yıldız: Ma qerv nêşime. O oxt, ma bar kerdbi, hetê Feme de bime. Nae ke na hetê Pılemoriye ra dot bi, i dewi qerv nêrusnay.

Sıma pilunê ma, ma ra oxto de vıreno de vatene; “şere bıwane, şere mektevune pilu“. Sıma nêverda ma na zonê xo qesey bıkerime. Nıka na zonê ma beno vind. Kes qesey nêkeno. Nae re se vana. Seveve na zoni kam bi?

Hıdır Yıldız: Bıra na qesa to raşta. Hama tı ki  zonenai ma çıra heni vatene?

Nê apo, ez nêzonen!

Hıdır Yıldız: Eke heniyo, vınde to re na mesele areze keri. Adet u kultur u zonê ma, qıdaye sarê ma bi. Sae ke na zon zonê Heq niyo! Heto jü ra Sarê Suren (Qızılbaşen), heto bin ra zonê Kırmancki, heto jü ra qır u pırre Dêsımu! Ma wayire çel u çik me. Ma vatene, “ninu çutır zerê na xıraviye ra vezeme“. Ma zokır va, “zonê xo qesey mêkere“.

Domon u tornê to pero na zon zonene?

Hıdır Yıldız: Pero nêzonene.

Nıka vane, Europa de zonê ma wanene, nusnene. Qeydu vane. Tı nae re se vane?

Hıdır Yıldız: Heuuu! Ez inam nêken. Zonê ma ra kam yazı zono bıra bıra.

Apo ez wazon ke, perloda ke Vienna de vejina, aye ra nıka tore tene bıwani. (Mı, Raa Ma ra tene wend. Ap Xıdıri mı ra pers kerd na raye.)

Hıdır Yıldız: Ne qıda, nae kam vezeno?

Ma iye ke uzarime ma vezeme Ap Xıdır.

Hıdır Yıldız: Nae sıkır, mı na ki hesne! Xızır, qurvete de sıma ser ra perunê rakero. Ma kerd tomete, sıma hao tepiya ardo homete. Zonê ma zonê jar u diyaruno.

Ap Xıdır, lew nan to desta. Mı tı xêyle qefelna. Wes u war be. Heq, emro de derg to do.

Hıdır Yıldız: Wayirê hard u asmeni, bojiye sıma bıcero. Xızır tenga sıma de bıreso! Risıpiyê zonê xuye, sıma ki wes u war be.

 

NUSTE VIRENİ ...